Zorg en Welzijn

De gezondheidszorg is vanzelfsprekend afhankelijk van de permanente beschikbaarheid van actuele (patiënt)informatie. In het streven de beste zorg aan patiënten te verlenen, moet ICT maximale ondersteuning bieden om de focus zoveel mogelijk op zorgverlening te houden. ICT speelt dan ook een steeds grotere rol bij de uitvoering van zorgtaken, maar gezien de onontkoombare noodzaak van kostenbesparingen in de zorg, mag de inzet van ICT niet tot hoge(re) investeringen leiden.

Samen met de toenemende levensverwachting en vergrijzing vormen de noodzakelijke kostenbesparingen de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg. CCO speelt daar met haar diensten op in, zonder de beveiliging van de ICT-toepassingen en mogelijke privacy risico’s uit het oog te verliezen.

Met de verschillende ICT diensten- en oplossingen zorgt CCO er onder meer voor dat relevante informatie vanaf elk (mobiel) apparaat uit de ICT-toepassingen gehaald kan worden, zodat zorgverleners zowel in als buiten een zorginstelling over actuele en relevante patiëntinformatie beschikken. Dat zorgt voor een effectievere zorgverlening en een verhoging van de kwaliteit van de zorg.

Met de diensten van CCO kunnen zorgverleners op een beveiligde wijze hun ICT-middelen optimaal benutten, vanaf verschillende locaties en apparaten. Bovendien zijn de ICT-oplossingen van CCO eenvoudig te koppelen aan specifieke zorgtoepassingen, zodat zorginstellingen medische innovatie en nieuwe zorgconcepten kunnen blijven ontwikkelen. De diensten van CCO leveren daarmee een bescheiden maar passende bijdrage aan het oplossen van de uitdagingen binnen de gezondheidszorg.

WiFi in de Zorg

Ook de patiënten en bezoekers willen graag gebruik maken van het internet in de zorginstelling. Geef ze deze mogelijkheid door een goed beheer van uw WiFi netwerk. Lees hier meer over WiFi in de Zorg.

Software

Door de jaren heen hebben wij met veel verschillende software pakketten, bijvoorbeeld voor de boekhouding of CRM, te maken gehad. Hierdoor hebben wij een ruime kennis van en ervaring met diverse software pakketten voor de Zorg en Welzijn sector zoals:


Nedap HealthcareMet het cliëntdossier van Nedap Healthcare beschikt iedere zorgprofessional over een mobiel dossier dat in verbinding staat met alle betrokkenen. Denk hierbij aan formele zorg zoals de behandelaar, huisarts en verpleegkundige, en informele zorg zoals de cliënt zelf en de verwanten. Zij hebben toegang tot het dossier en zien wat er gebeurt. Zo vindt er transparante en eenduidige communicatie plaats, is het dossier op ieder moment op iedere plek te raadplegen en kun je overdracht en dossierrapportages, wanneer het uitkomt, inzien.


PharmaPartners
 PharmaPartners ontwikkelt en beheert zorgsystemen voor huisartsen, huisartsenposten, openbare- en ziekenhuisapotheken, medisch specialisten en geïntegreerde eerstelijns zorgorganisaties. Samenwerken is de basis van ons bedrijf en onze IT-oplossingen. Met innovatieve ontwikkelingen dragen we bij aan kwalitatief hoogwaardige, betaalbare, doelmatige en toegankelijke zorg.


De Heer Software

 

 Het ondersteunen van mobiel werken, het bieden van inzicht in het eigen dossier, het zelf voeren van de regie door de cliënt, eHealth toepassingen en gegevensuitwisseling in de keten,  en Persoons Gebonden Dossier (PGD), kunnen worden ingevuld met PlanCare.


Medigenic
 Medische invoerapparatuur dat is ontwikkeld voor ziekenhuizen, door een ziekenhuis. In seconden te desinfecteren en weer klaar voor gebruik. De unieke "cleaning alert" helpt personeel aan de hygiëne te denken en reduceert daarom bacteriële verspreiding tot wel 94%.


Straight Systems
 Reken af met innovatieve kassasystemen. Kassa voor de zorg, ziekenhuis en bedrijfsrestaurant. Kassa die gekoppeld wordt aan de administratieve, financiële en personele systemen.


Ultimo Software Solutions
 Flexibele en gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware voor Maintenance Management, Fleet Management, Facility Management & IT Service Management.
 

Neem contact met mij op


Deel deze pagina


Advocatuur en Notariaat

Advocatuur en Notariaat Door onze jarenlange persoonlijke ervaring in advocatuur en notariaat, weten wij precies wat u dagelijks tegenkomt. En wat daarvoor de oplossingen zijn. Wij… Lees verder

Bouw en Installatie

Bouw en Installatie Toegevoegde waarde leveren aan onze klanten in de bouw en installatietechniek met moderne ICT-oplossingen, gericht op prestatieverbetering en het optimaliseren… Lees verder