Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.cco-automatisering.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Doel van de website

De website CCO Automatisering is bedoeld om informatie te verschaffen en producten te verkopen aan de bezoekers van de website. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel CCO Automatisering zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CCO Automatisering niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. CCO Automatisering garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Kamer van Koophandel wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

De CCO Automatisering aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door CCO Automatisering niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CCO Automatisering. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Privacy

CCO Automatisering verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt CCO Automatisering de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) in acht. 
Persoonsgegevens worden door CCO Automatisering alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.

Copyright

Deze website bevat elementen, zoals foto's, teksten, tekeningen en logo's waarop intellectuele eigendomsrechten van CCO Automatisering en van derden rusten. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze intellectuele eigendommen.

Alle genoemde prijzen op deze website zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.


Deel deze pagina


Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Aanbiedingen, offertes, andere uitingen en overeenkomsten Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst Artikel… Lees verder

Hosted mededelingen

Lees verder